Firma Tanıtım Sayfası
Önceki Sayfa İçin Tıklayın.Önceki Sayfa
[NTX-23528] Rusça Çevirisi İçin

KÖSEM PLISE

23528 - KÖSEM PLiSE

Firma Ürün ve Hizmet Çeşitleri;

kumaş Plise, kumaş kIrIştIma, kumaş bruşturma, kumaş plisecisi, kumaş pilisecisi, kumaş plisecileri, deri plisecisi, deri plisecileri deri plise, deriye plise, gofre baskI, deriye gofre baskI, deriye gofraj baskı, deri gofre baskı, deri gofraj baskı Deri üzerine gofre baskI, kumaş pilise işleri, kumaş kIrIştIrma işleri,

Firma No : NTX 23528 - RESİM 1
Firma No : NTX 23528 - RESİM 2
Firma No : NTX 23528 - RESİM 3
Firma No : NTX 23528 - RESİM 4
Firma No : NTX 23528 - RESİM 5
Firma No : NTX 23528 - RESİM 6
Firma No : NTX 23528 - RESİM 7
Firma No : NTX 23528 - RESİM 8
Firma No : NTX 23528 - RESİM 9
Firma No : NTX 23528 - RESİM 10
Firma No : NTX 23528 - RESİM 11
Firma No : NTX 23528 - RESİM 12
Firma No : NTX 23528 - RESİM 13
Firma No : NTX 23528 - RESİM 14
Firma No : NTX 23528 - RESİM 15
Firma No : NTX 23528 - RESİM 16
Firma No : NTX 23528 - RESİM 17
Firma No : NTX 23528 - RESİM 18
Firma No : NTX 23528 - RESİM 19
Firma No : NTX 23528 - RESİM 20
Firma No : NTX 23528 - RESİM 21
Firma No : NTX 23528 - RESİM 22
Firma No : NTX 23528 - RESİM 23
Firma No : NTX 23528 - RESİM 24
Firma No : NTX 23528 - RESİM 25

Firma Faaliyet Alanları ;

fason pilisecileri, fason pliseciler, plise yapanlar, pilise yapanlar, pilise işi yapanlar, plise işi yapanlar, plise fasoncusu, pilise fasoncularI, pilise fasoncusu, plise fasoncularI, fason kIrIştIrma yapanlar, fason buruşturma yapanlar, kIrIştIrma, kIraş, kumaş kIrIştIrma, kumaşa plise, kumaşa pilise, deriye plise, deriye pilise, crash işlemleri, piliseciler, pliseciler, kraşçIlar, kIraşçIlar, fason pliseci, Fason piliseci, Plise fasoncusu, Plise fason atölyesi, Fason plise atölyesi , Fason Dik piliseci, Dik Plise fasoncusu, Plisoley Plise fason atölyesi, Fason dik plise atölyesi, Fason kraş atölyesi, Fason kırıştırma işleri,

Yetkili İsim Telefon İl / İlçe Ülke
Ziya Kösem +902126120696
+902126120697
+905322612461
Topkapı / Maltepe Bayrampaşa
İstanbul
Türkiye
Adres: Maltepe Mah. Maltepe Cad. No:7/1E
Mail:kosemplise@gmail.com
Web:http://www.kosemplise.com

23528 Numaralı Firma Sahibinin Yayında Olan İlanları Aşağıda Listelenmiştir

İlan Referans No Başlık İl/Ülke İlan Tarihi
51246 Fason Pliseci, Kot üzerine Efekt atma, Kot üzerine Gofre baskı, Kumaş plise işleri, Kumaş kırıştırma işleri, deri plise, deriye gofre baskı <br>KÖSEM PLİSE ZİYA KÖSEM <br><br>Kot üzerine efekt atma, Kot üzerine gofre baskı, Denim gofre baskıcı, Fason gofre baskıcı, kumaş Plise, kumaş kırıştıma, Fason kumaş bruşturma, 
kumaş plisecisi, Fason kumaş pilisecisi, kumaş plisecileri, Kumaş fason pilisecisi, deri plisecisi, deri plisecileri<br><br> Fason kot üzerin efekt atma, Fason kot pantolona fantazi işlemler, Kot pantolon fantazi eskitmeci, Kot pantolon gofre baskıcı, kot pantolon fantazi eskitmeci, Kot gofre baskıcısı, jean gorfre baskıcısı, Denim gofre baskıcısı, Denim pantolon üzerine gofre baskıcı, Kot pilise fasoncusu, Kot gofre fasoncusu, Kot gofre baskıcısı, Denim fason gofre baskıcısı, Denim üzerine efekt atma, Jean üzerine efekt atma , Fason piliseci, Pilise fasoncusu Fason Pliseci, Kot üzerine Efekt atma, Kot üzerine Gofre baskı, Kumaş kırıştırma işleri, deri plise, deriye gofre baskı ...
+905322612461 - +902126120697
İstanbul
Türkiye
25.7.2021 01:58:40
230044 KÖSEM PLİSE DALGALI BÜZGÜ PLİSE YAPILIR - FANTAZİ PLİSE, GOFRE BASKI, KIRIŞTIRMA, KOT ÜZERİNE FASHION İŞLEMLER YAPILIR<br><br>Kösem pilise Dalgalı piliseci, Pilise fasoncusu<BR><BR>Dalgalı büzgülü pilise fasoncusu, Dalgalı büzgü pilise fasoncusu, 
Dalgalı büzgülü piliseci, Fason piliseci, Fason Dalgalı büzgü piliseci,<br> Fason gofre baskıcısı, kot üzerine efekt atma, Kumaş fantazi gofre baskıcısı, fantazi kumaş gofre baskıcısı, Fantazi deri gofre baskıcısı, Deriye fantazi gofre baskıcısı


KÖSEM PLİSE DALGALI BÜZGÜ PLİSE YAPILIR - FANTAZİ PLİSE, GOFRE BASKI, KIRIŞTIRMA, KOT ÜZERİNE FASHION İŞLEMLER YAPILIR ...
+905322612461 - +902126120696
İstanbul
Türkiye,
25.7.2021 01:29:22
254780 KÖSEM PLİSE - DERİ ÜZERİNE GOFRE BASKI, TEKSTİL GOFRE BASKI, KUMAŞ PLİSE, KUMAŞ KIRAŞ İŞLERİ YAPILIR<br><br> Deri gofraj baskı, Deri üzerine gofre baskI, kumaş pilise işleri, kumaş kIrIştIrma işleri, <BR><BR>
kumaş fason Plisecisi, fason kumaş kIrIştIma, kumaş fason bruşturma, kumaş fason plisecisi, fason kumaş pilisecisi, kumaş fason plisecileri, fason deri plisecisi, deri fason plisecileri
deri plise, deriye plise, gofre baskI, deriye gofre baskI, deriye gofraj baskı, deri gofre baskı, Fason kumaş kıraşçIları, fason kumaş plisecisi, Fason etek piliseci, Giyim Plise fasoncusu, 

KÖSEM PLİSE - DERİ ÜZERİNE GOFRE BASKI, TEKSTİL GOFRE BASKI, KUMAŞ PLİSE, KUMAŞ KIRAŞ İŞLERİ YAPILIR ...
+902126120697 - +902126120696
İstanbul
Türkiye
24.7.2021 01:57:47
230026 KÖSEM PİLİSE - KUMAŞ DİK PİLİSE FASONCUSUYUZ<br><br>Fason Kumaş Dik Büzgülü Plise imalatçısıyız, fason Dik plise imalatı yapıyoruz<br><br>Dalgalı dik plise fasoncusu, Dalgalı dik plise fason atölyesi , Fason Piliseci, Fason dik piliseci, Dik pilise fasoncusu, Dik pilise fasoncuları, Fason Dalgalı dik pliseciler, Fason Dalgalı dik plise atölyesi,
 Fason dalgalı dik plise imalatçısı, Fason Dalgalı dik plise imalatçıları, Kumaş Dalgalı Dik plise fason atölyesi, Kumaş Dalgalı Dik plise fason atölyeleri, Fason Kumaş plisecisi, Fason kumaş plisecileri, 
Fason konfeksiyon plisecisi, Konfeksiyon fason plisecisi, Fason Dalgalı Dik plise modelleri, fason Dalgalı Dik pliseci adresleri, Fason Dalgalı Dik plise fiyatları,
Kumaş Dalgalı Dik plise modelleri, Kumaş Dalgalı Dik piliseci adresleri, Kumaş Dalgalı Dik plise fiyatları
KÖSEM PİLİSE - KUMAŞ DİK PİLİSE FASONCUSUYUZ, DİK PİLİSE KUMAŞ PİLİSE FASONCUSU ...
+905322612461 - +902126120696
İstanbul
Türkiye,
24.7.2021 01:43:06
201657 Kösem plise Deri üzerine gofre baskI, Kot kumaşa efekt baskı, Kumaş Gofre baskıcısı, kumaş pilise işleri, kumaş kIrIştIrma işleri,  <br><br>İstanbul Topkapı maltepedki işyerimizde Günün modelleri, Fason Plise, Fason kumaş Kırıştırma, Deriye gofre baskı, Denim kumaşa gofre baskı, Denim kumaş efekt işleri yapmaktayız<br><br>Fason pliseci, Fason plise atölyesi, Fason kumaş plisecisi, Fason etek plisecisi, Plise fasoncusu, Plise fason atölyesi, kumaş gofre baskıcısı, Denim gofre baskıcısı, Kot gofre baskıcısı, Kot kumaş gofre baskıcısı, Kota efekt baskıcı, Kot kumaş efekt baskıcısı, denim kumaş gofre baskıcısı, Kot kumaş efekt baskıcısı Kösem Plise Deri üzerine gofre baskI, Kot kumaşa efekt baskı, kumaş pilise işleri, kumaş kırıştırma işleri yapılır ...
+905322612461 - +902126120697
İstanbul
Türkiye
24.7.2021 01:40:37
107987 DERİ PİLİSE, DERİYE GOFRE BASKI Kumaş PİLİSE İŞLERİ Kumaş KIRIŞTIRMA İŞLEMLERİ, PLİSE KRAŞ KÖSEM PLİSE<br><br>Fason Deri plisecisi, Deriye fason plisecisi, Deriye gofre baskıcıları, Tekstil Gofre baskıcısı, Kumaş Gofre baskıcısı, Deri gofre baskıcısı, Deriye gofre baskıcısı, Fason kumaş kırıştırmacısı Konfeksiyon plisecisi, Kumaş plisecisi <br><br> fason deri gofre baskı, deri fason gofraj baskı, fason pliseci, plise fasoncusu, deriye fason pliseci, deri plisecisi, fason kot üzerin efekt atma, kot pantolona fantazi işlemler, Kösem plise adresi, kösem plise telefonu, Fason pliseci telefonları, fason pliseci telefonu, Plise fasoncusu, Plise fasoncuları, Fason pliseci, fason piliseci telefonu, Pilise fasoncusu, Pilise fasoncuları, Fason piliseci DERİ PİLİSE, DERİYE GOFRE BASKI Kumaş PİLİSE İŞLERİ Kumaş KIRIŞTIRMA İŞLEMLERİ, PLİSE KRAŞ KÖSEM PLİSE ...
+905322612461 - +902126120697
İstanbul
Türkiye
18.7.2021 00:32:09
230028 KÖSEM PLİSE DİJİTAL BASKILI PLİSE YAPILIR<br><br>Etek plise modelleri, Tunik plise modelleri, Elbise plise modelleri, Bluz plise modelleri, Hırka plise modelleri, Pantalon plise Modelleri <br> Dijital baskılı fason pilise imalatçısıyız, Fason kumaş pilise işleriniz için arayabilirsiniz<br><br>Fason etek plisecisi, Etek fason plisecisi, Etek plise modelleri, Elbise fason plisecisi, Fason elbise pilisecileri, Elbise pilise modelleri, Fason bluz plisecileri, Bluz fason plisecisi, Bluz plise modelleri, Pantolon fason plisecisi, Pantolon plise modelleri, Fason elbise plisecisi, Elbise plise modelleri, Deri fason pilecisi, Fason deri plisecisi, Deri plise modelleri, Dijital baskılı plise modelleri, KÖSEM PLİSE DİJİTAL BASKILI PLİSE YAPILIR ...
+905322612461 - +902126120696
İstanbul
Türkiye,
17.7.2021 01:45:40
Kösem PliseSon Eklenen Gold Seri İlanlar

? Kay?t Bulunamad?.
Refernas Başlık İl/Ülke İlan Tarihi


YENI MESAJINIZ VAR