Tekstilportal
Detaylı bilgi için :
+90 553 951 31 34
+90 506 909 54 19 WhatsApp
Gizlilik Sözleşmesi


1. www.tekstilportal.com alan adlı web sitesinin (kısaca Site olarak anılacaktır) tüm hakları Tekstilportal Elektronik Yayıncılık. San. Tic. Ltd. Şti.'ne (kısaca Tekstilportal olarak anılacaktır) aittir.
İşbu sözleşme kapsamında "Üyeler"; Site'ye giriş yapan Üyeler ile Site'ye Tekstilportal tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, gerek ücretsiz olarak (Standart Üyeler), gerek belirli bir ücret karşılığında (Gold Üyeler) yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.
2. Tekstilportal, Siteler üzerinden Üyeler tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen, Üyeler'in kendi istekleriyle herkese açık alanlarda yayınlamadıkları veya üçüncü kişilerle paylaşmadıkları kişisel bilgileri, Üyeler ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler, yetkili hukuki ve idari otoritelerin talepleri veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen koşulların varlığı dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
3. Üyeler, Site'deki özel mesajlaşmalarında kişisel bilgilerini paylaşırken veya Siteler üzerindeki herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini yayınlarken, bu kişisel bilgilerin başka bir üye veya bilgileri hukuka aykırı yollardan elde edebilecek herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılması sonucu doğacak hiçbir zarardan Tekstilportal'ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site'de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Tekstilportal, gerektiğinde Üyelerın IP adreslerini tespit etmekte, ilgili kanun uyarınca IP adreslerini saklamakta ve kullanmaktadır. IP adresleri, Üyelerı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
5.5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca; Tekstilportal, Site üzerindeki içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
Üyeler, Site üzerinde, Tekstilportal'ın faaliyetleri haricinde maruz kaldıkları, kişisel bilgilerinin kullanımıyla alakalı olarak gerçekleştirilecek suç eylemleri de dahil, hiçbir eylemden Tekstilportal'ın sorumlu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6.Üyeler'in, Site üzerinde oluşturacakları Firma Profili veya İlan sayfası gereği ve Site üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle, kendileri ile ilgili bazı tanıtıcı kişisel bilgi ve görsel içerikleri Tekstilportal'a vermeleri gerekmektedir.
Kişisel bilgiler(e-posta, telefon numarası vb.), gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. Tekstilportal tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan ya da Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, Tekstilportal ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Tekstilportal'ın Üyeler'i ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.
7.Tekstilportal, Üyelik esnasında ya da başka herhangi bir aşamada aldığı onay kapsamında, Üyeler'e-posta ve SMS yoluyla ticari ileti gönderimi yapabilir.
Üye kendisine ticari ileti gönderimi yapılmasını istemiyor ise, Üyelik Ayarları'na girerek ticari ileti gönderimini kapatabilir.
8. Tekstilportal, Site dahilinde başka sitelere link verebilir. Tekstilportal, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
9.Tekstilportal, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere Üyeler'e ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar ;
a. Yetkili hukuki ve idari otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
b. Tekstilportal'ın Üyeler'i ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;
c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, Üyeler'le ilgili bilgi talep edilmesi; ve
d. Üyeler'in hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi
halleridir.
10.Tekstilportal, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Tekstilportal'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'de ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Tekstilportal'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
11.Tekstilportal, Üyeler'e ve Üyeler'in Site'sini kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, Üyeler için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya Üyeler'in e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak Üyeler, dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
12.Tekstilportal tarafından Siteler dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Üyeler'den elde edilen bilgiler, Tekstilportal veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu Üyeler'e ilgili mevzuat uyarınca doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
13.Tekstilportal, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından, soruşturma kapsamında talep edilen, Üyeler'e ait bütün kişisel bilgileri vermekle hukuken yükümlüdür.
Tekstilportal, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek için, bütün Üyeler'in kişisel profilleri ve mesajlaşma kayıtlarında arama yapabilir.
14.Tekstilportal, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi veya işbu Gizlilik Kuralları'na aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen veya diğer Üyeler'in şikayetlerine konu olan Üyeler'in kişisel profilleri ve mesajlaşmalarını inceleyebilir, bu Üyeler'in kişisel bilgi paylaşımını ve kişisel profil yayınını durdurabilir.
15.Tekstilportal, Üyeler'in Siteler aracılığıyla yaptığı 12 aydan eski tarihli mesajlaşmalarını ve Siteler'e 18 ay boyunca giriş yapmayan Üyeler'in ise tüm mesajları ile kişisel profillerinin tamamını silebilir.
16.Tekstilportal, kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
17.Tekstilportal, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Siteler'de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Tekstilportal'ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Siteler'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Üyeler, Gizlilik Politikası'nda yapılan değişiklikleri kabul etmemeleri halinde, Siteler'in kullanımına son vermelilerdir. Aksi takdirde Gizlik Politikası'ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Demet Sokak No 135/11
Avcılar / İSTANBUL
Tel:0553 951 31 34
0506 909 54 19
[email protected]


YENI MESAJINIZ VAR